Prima ședință a Comitetului de Coordonare în cadrul proiectului ”Edineț – Pol de creștere economică în regiunea de nord a Republicii Moldova”

DSC_0496_1La data de 05 iulie 2018, în mun. Edineț, a avut loc prima ședința a Comitetului de Coordonare în cadrul proiectului „Edineț – Pol de creștere economică în regiunea de Nord a Republicii Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Inițiativei ”Primarii pentru Creștere Economică” (M4EG).
Pentru a asigura coordonarea implementării proiectului cu alte părțile interesate și pentru a atinge rezultatele proiectului într-un mod cât mai eficient, a fost creat Comitetul de Coordonare a Proiectului.

Astfel la eveniment au participat circa 28 reprezentanți legali ai partenerilor proiectului, ai Delegaţiei Uniunii Europene şi programului de finanțare, ai administrației publice locale şi raionale, ODIMM, instituții de învățământ profesional, parteneri de cooperare.
Ședința, moderată de Constantin Cojocari, primarul municipiului Edineţ, s-a desfășurat în scopul evaluării rezultatelor activităților implementate şi rezultatelor obţinute până în prezent în cadrul proiectului și analizării activităților preconizate pentru perioada imediat următoare de 4 luni, la fel prezentarea constrângerilor cu care se confruntă Parcul Industrial Edineţ.
La acest eveniment, membrii comitetului de coordonare şi-au exprimat acordul de a contribui activ la atingerea rezultatelor proiectului, și amplificarea impactului acestuia.
Dl Iurie Garas, preşedintele Consiliului raional Edineţ a salutat inițiativa implementării proiectului lansat, menționând că este o provocare nu doar pentru municipiu, dar și pentru mediul de afaceri din raion. Proiectul oferă o posibilitate de dezvoltare durabilă continuă.
Dl Constantin Cojocari, primarul municipiului Edineţ, a vorbit despre promovarea eficace şi pe potrivă a Parcului Industrial Edineţ, a fost găsită formula de contribuție la proiect din partea consiliului municipal, necesitatea modificării rețelei de transport public, precum și alte constrângeri/necesități legate de unii factori externi ai proiectului.
Dnul Mihai Bîlba, vicepreşedintele CCI RM a accentuat activitatea intensă în atragerea investitorilor străini prin reţeaua EEN, conlucrarea în cadrul proiectului cu instituţiile de învăţământ prin aplicarea practică a învăţământului dual.
Proiectul ”Edineț – Pol de creștere economică în regiunea de nord a Republicii Moldova” este implementat de Primăria municipiului Edineț în parteneriat cu Asociația Obștească ”Centrul de Dezvoltare Comunitară Integrată” și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Cu o durată de 24 de luni (08 ianuarie 2018 – 07 ianuarie 2020) și un buget total de 643 545 de euro, proiectul are drept scop să îmbunătățească capacitățile locale și a infrastructurii de afaceri pentru stimularea creării de noi întreprinderi în mun. Edineț, cu impact asupra creșterii economice incluzive în regiunea de Nord a Moldovei.

Distribuie acest articol: