Sesiune de informare cu privire la proiectul ”Edineț – Pol de creștere în regiunea de Nord a Republicii Moldova”

Pe data de 06 iulie 2018 în Parcul Industrial Edineț în cadrul sesiunii PLATO a avut loc informarea cu privire la proiectul ”Edineț – Pol de creștere în regiunea de Nord a Republicii Moldova”, susținut de Uniunea Europeană în cadrul Inițiativei ”Primarii pentru Creștere Economică”(M4EG), la care au participat 24 femei antreprenoare din Republica Moldova.

Image20180710Proiectul este implementat de Primăria municipiului  Edineț în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și Asociația Obștească ”Centrul de Dezvoltare Comunitară Integrată”.

Dna A.Reșetnicov, managerul de proiect a prezentat proiectul, accentuând faptul că valoarea proiectului nu este mică, ea fiind de 644 mii euro, oportunitățile oferite de proiect sunt și mai impunătoare: fiindcă în baza acestor mijloace va fi construită o hală cu o suprafață de circa o mie două sute metri patrați, în clădirea administrativă a parcului în 10 birouri va fi inaugurat un incubator pentru tineri antreprenori, va fi creat business hub-ul pentru networking, echipată  sala de training IT, sală de conferințe în sediul Business Incubatorului, dezvoltate facilităţi de catering, creată zona verde de recreare.

Dna Inna Stanciu, coordonator business promovare şi comunicare, a prezentat Strategia de promovare şi comunicare a proiectului.  În cadrul proiectului va fi organizată masă rotundă cu rezidenții Parcului Industrial Edineţ, APL și instituţiile de învățământ profesional, va fi elaborat un mecanism de ajustare a curriculei de studiu, la nevoile rezidenților Parcului Industrial, vor fi organizate instruiri ale elevilor de la colegiul de medicină zooveterinară din Brătușeni și școala profesională din Cupcini (ambele din raionul Edineț), ce se intersectează cu  sistemul de învăţământ profesional dual, CCI RM fiind un actor important în acest domeniu.

Participantele la întâlnire au fost interesate de posibilităţile implementării proiectului, anume de hala industrială ca o oportunitate de deschidere a unei filiale din Chişinău, de serviciile de catering ca un mijloc de dezvoltare a business-ului familiar, de crearea business hub-ului pentru networking, majoritatea lor fiind interesate de forţa de muncă corespunzătoare necesităţilor lor. La fel, participantele s-au interesat de conectarea la utilităţile necesare a Parcului Industrial, posibilitatea de transport public spre Parcul Industrial.

Dna Inna Stanciu le-a propus leaflete şi broşure cu datele de contact a echipei de implementare a proiectului pentru dezvoltarea posibilelor intenţii de colaborare în proiect a antreprenoarelor sau pentru posibilitatea de a deveni beneficiar direct al proiectului.

Directorul Parcului Industrial Edineţ a prezentat  posibilităţile şi oportunităţile oferite pentru antreprenori.

La final, participantele au vizitat Parcul Industrial Edineț unde au putut comunica direct cu rezidentul zonei – SRL TB Fruit în persoana dlui Sergiu Jăpălău.

De menţionat, municipiul Edineț a primit  de la Uniunea Europeană o finanțare nerambursabilă (grant) de 579 mii euro pentru implementarea proiectului din valoarea totala a proiectului de 644 mii de euro, perioada de implementare 08.01.2018 – 07.01.2020.

Conținutul acestei publicaţii este în responsabilitatea exclusivă a partenerului proiectului și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.

Distribuie acest articol: