Sesiune de informare privind acordarea granturilor destinate tinerilor antreprenori în cadrul IFAD, or.Donduşeni

În data de 15 septembrie 2017 filiala Edineţ a CCI a organizat sesiune de informare privind acordarea grant-urilor destinate tinerilor antreprenori în cadrul Fondului Internaţional de Dezvoltare Agricolă (IFAD) pentru tinerii antreprenori din raionul Donduşeni. La sesiune au participat circa 30 antreprenori din raionul Donduşeni.

Bugetul programului IFAD VI (Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă) constituie 26,08 mln USD.

Obiectivul programului este de a permite antreprenorilor din mediul rural să-şi sporească veniturile prin îmbunătăţirea capacităţilor de adaptare la schimbările climatice, sporirea accesului populaţiei din mediul rural la credite, prin oferirea produselor financiare adecvate şi accesibile. Toate acestea pentru  a spori productivitatea şi competitivitatea, de a majora investiţiile, de a îmbunătăţi accesul la piaţă.

Facilitator al sesiunilor de informare d-na Georgeta Mincu, CCI RM a oferit  participanţilor o prezentare amplă a programelor pentru tinerii antreprenori:

  • Grant pentru stimularea investiţiilor în lanţurile valorice susţinute în cadrul Programelor IFAD
  • Grant (cu porţiune de credit) pentru dezvoltarea afacerilor agricole şi neagricole în mediul rural
  • Grant pentru rambursarea cheltuielilor aferente activităţilor de promovare a companiilor finanţate în cadrul programelor IFAD V şi IFAD VI. Sursa citată a expus exemple practice, care vor fi utile tinerilor pentru iniţierea şi desfăşurarea afacerii.

Beneficiari eligibili sunt:

  • Tineri antreprenori (femei până în 40 de ani; bărbaţi pînă în 35 de ani);
  • Autorităţile Publice Locale (Primării) care doresc să reabiliteze/înfiinţeze fîşii forestiere;
  • Instituţii de cercetare şi învăţământ sau întreprinderi agricole ce practică sau intenţionează să aplice principiile agriculturii conservative;
  • Întreprinderi agricole, întreprinderi procesatoare şi întreprinderi comerciale care practică activitatea exportului producţiei agricole cu valoare adăugată;
  • Grupuri de producători în următoarele domenii: producerea strugurilor pentru masă, producerea mierii şi derivatelor din miere, producerea legumelor, producerea ovicolă, producerea culturilor bacifere şi plantelor medicinale.

De menţionat, filiala Edineţ a organizat astfel de sesiuni de informare în Edineţ, Cupcini şi Ocniţa.

Distribuie acest articol: