Tîrgul expoziţional universal „Toamna de aur la Donduşeni”, 21-24 septembrie 2017

În perioada 21-24 septembrie 2017 la Donduşeni a avut loc expoziţia-târg „Toamna de aur la Donduşeni”, ediţia a III-a.

Peste 20 de agenţi economici participă la târgul expoziţional organizat de filiala Edineţ a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldovei în colaborare cu Primăria Donduşeni şi Consiliul raional Donduşeni.

La ceremonia oficială de inaugurare a târgului, la care au participat dnul Victor Chiriac, preşedintele raionului Donduşeni, d-nul Ivan Belciug, primarul de Donduşeni,  dna Inna Stanciu, directorul filialei Edineţ a CCI  RM, a menţionat că bunele relaţii de colaborare dintre filială şi autorităţile publice locale au permis să le ofere locuitorilor şi oaspeţilor oraşului Donduşeni un eveniment expoziţional.

În cuvântul de salut, D-na Inna Stanciu, director al filialei Edineţ a CCI a accentuat că târgul expoziţional „Toamna de aur la Donduşeni” rămâne a fi o oportunitate pentru promovarea produselor şi serviciilor companiilor autohtone. Scopul evenimentului a fost susţinerea producătorului autohton, crearea premiselor pentru lansarea produselor competitive pe piaţă, un mod de stimulare a activităţii antreprenoriale. Nu în ultimul rând, acesta oferă posibilitatea de a stabili contacte de afaceri, a face schimb de experienţă şi a cerceta piaţa din regiune.  Expoziţia-târg încurajează şi facilitează iniţierea relaţiilor de colaborare dintre întreprinzătorii autohtoni, promovează produsele şi serviciile acestora.

La expoziţia-târg au fost expuse mărfuri de larg consum, produse alimentare, mărfuri industriale, rechizite şcolare, servicii bancare etc.

De menţionat, filiala Edineţ a CCI a RM organizează anual 7 târguri expoziţionale.

Distribuie acest articol: