Consiliul Regional Dezvoltare Nord s-a întrunit la cea de-a doua ședință

În data de 28 septembrie 2020, dna Inna Stanciu, directorul filialei Edineț a CCI RM a participat la cea de-a doua ședință ordinară a CRD Nord, care a fost organizată în regim online, prezidată de președintele CRD Nord, Vasile Secrieru, și a întrunit 41 din numărul total actual de 47 de membri.

Ședința a început cu prezentarea Raportului de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională (SDR) Nord în perioada ianuarie-septembrie 2020. În acest context, șefa ADR Nord, Maria Prisacari, a adus la cunoștința membrilor CRD Nord informații despre cele mai importante rezultate obținute de Agenție în perioada vizată, precum și despre activitățile programate pentru perioada următoare.

Referindu-se la activitățile de promovare a potențialului economic al regiunii, șefa ADR Nord, Maria Prisacari, a anunțat că Agenția, sub egida Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în colaborare cu partenerii săi, planifică să organizeze, în perioada 1-20 octombrie a.c., Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord, ediția a VI-a. Ținând cont de criza sanitară generată de pandemia de COVID-19, majoritatea evenimentelor planificate în cadrul ediției din acest an a Zilelor RDN vor avea loc în mediul online. Printre evenimentele actualei ediții se numără forumul online cu genericul „Doing Business in Moldova”, programat pentru perioada 19-20 octombrie a.c.

Un alt subiect pus în discuție în cadrul ședinței CRD Nord s-a axat pe necesitatea delegării membrilor Consiliului în componența Comisiei de evaluare a notelor conceptuale depuse în cadrul Apelului competitiv de selectare a proiectelor pentru finanțare din FNDR, precum și a Cererilor complete de finanțare ce urmează să fie depuse. Astfel, consilierii au decis ca CRD Nord să fie reprezentat în respectiva comisie de președintele Consiliului, Vasile Secrieru.

Unul dintre subiectele puse în discuție în cadrul ședinței CRD Nord a fost prezentarea rapoartelor despre impactul a zece proiecte de dezvoltare regională implementate în perioada 2011-2013 din sursele FNDR, elaborate recent de către specialiștii ADR Nord în monitorizare și evaluare. „Rapoartele pe care le-am elaborat în urma evaluării impactului celor zece proiecte ne vor ajuta să înțelegem mai bine cum să implementăm proiectele viitoare, ce lecții să învățăm și ce bune practici să încurajăm și să le multiplicăm”, susține șefa Secției monitorizare și evaluare, Ala Cucu.

În cadrul aceleiași ședințe, membrii Consiliului au aprobat propunerea de proiect în sprijinul CRD Nord. Inițiativa va fi realizată de ADR Nord cu suportul financiar al proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de GIZ Moldova. Elena Boboc, specialistă în relații APL / CRD în cadrul ADR Nord, a comunicat că obiectivul acestui suport este să fortifice funcționarea CRD Nord, iar scopul urmărit este sporirea participării membrilor CRD Nord în activitatea Consiliului, consolidarea identificării membrilor CRD Nord cu rolurile, responsabilitățile și sarcinile acestora, precum și îmbunătățirea capacităților membrilor Consiliului de a promova și coordona politicile de dezvoltare regională în regiune.

Ședința s-a încheiat cu prezentarea studiului „Dezvoltarea lanțurilor valorice pentru sectorul fructelor în Regiunea de Dezvoltare Nord”. Acest studiu a fost prezentat și autorităților locale din nordul Moldovei. Mariana Cebotari, specialistă în planificare, a precizat că studiul analizează starea actuală și perspectivele de dezvoltare a lanțurilor valorice pentru sectorul fructelor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova. De asemenea, studiul prezintă analiza punctelor tari și slabe ale sectorului, identificarea opțiunilor fezabile a infrastructurii de suport a afacerilor sectorului de fructe din Regiunea de Dezvoltare Nord, având ca impact impulsionarea dezvoltării economice în regiune prin crearea locurilor de muncă, creșterea de investiții, creșterea volumul producției industriale fabricate și al exporturilor.

De menționat, CRD Nord este o structură regională deliberativă, fără personalitate juridică, constituită în vederea elaborării, coordonării și monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord, în componența căreia intră municipiul Bălți și raioanele Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Râșcani, Sângerei și Soroca. CRD Nord are 48 de membri: cei 11 președinți de raioane, primarul municipiului Bălți și câte un reprezentant al asociațiilor de primari, societății civile și sectorului privat din fiecare raion și municipiu al regiunii. Membrii CRD Nord își exercită atribuțiile cu titlu gratuit.

Distribuie acest articol: