A II-A ȘEDINȚĂ A COMITETULUI DE COORDONARE

În data de 14 februarie 2019 a avut loc a II-a ședință a Comitetului de Coordonare în cadrul proiectului  Edineț – Pol de creștere în regiunea de nord a Republicii Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Inițiativei ”Primarii pentru Creștere Economică” (M4EG). Scopul evenimentului a fost evaluarea calității proiectului pe măsură ce acesta se implementează, discutarea provocărilor și planificarea activităților pentru următoarea perioadă. La eveniment au participat cca 12 reprezentanți ai partenerilor proiectului, echipei de implementare, ai Delegației Uniunii Europene și a programului de finanțare.

Dna Alina Reșetnicov, managerul de proiect, a vorbit despre activitățile și rezultatele atinse în perioada 07.07.2018 – 08.01.2019, și anume: Crearea și dotatrea a 10 oficii ale Incubatorului de Afaceri (IA) și Business HUBului (BH) din cadrul PI Edinet, echiparea unei IT săli de instruire, săli de conferință în sediul PI, dotarea unui spațiu pentru catering, crearea paginii web a PI (http://edinet.business), organizare cursuri de instruire, mese rotunde și evenimente de relaționare cu scopul de a promova spiritul antreprenorial în rândul tinerilor din mun. Edineț și localitățile limitrofe, precum și crearea sinergiei cu alte proiecte.

În cadrul ședinței au fost discutate și provocările ce țin de  promovarea facilităților create în cadrul proiectului și posibilitatea valorificării de către antreprenori a tuturor oportunităților Incubatorului de Afaceri și Business Hub-ului. Ca activități follow-up au fost propuse: crearea unui grup de inițiativă pentru organizarea lunară a activităților în BH, vor fi organizate activități pentru consolidarea  capacităților in domeniul antreprenorial social în colaborare cu voluntara Corpului Păcii.

Pe final a fost prezentat planul de acțiuni pentru următoarele 6 luni de implementare  a proiectului.

Notă: Proiectul ”Edineț – Pol de creștere economică în regiunea de nord a Republicii Moldova” este implementat de Primăria municipiului  Edineț în parteneriat cu Asociația Obștească ”Centrul de Dezvoltare Comunitară Integrată” și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova. Cu o durată de 24 de luni (08 ianuarie 2018 – 07 ianuarie 2020) și un buget total de 643 545 de euro, proiectul are drept scop să îmbunătățească capacitățile locale și a infrastructurii de afaceri pentru stimularea creării de noi întreprinderi în mun. Edineț, cu impact asupra creșterii economice incluzive în regiunea de Nord a Moldovei.

Pentru mai multă informație, vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon: 069 575 421 sau la adresa de e-mail: [email protected] Persoana de contact: Inna Stanciu, Coordonator de comunicare și promovare a afacerilor CCI, proiect ”Edineț – Pol de creștere economică în regiunea de nord a Republicii Moldova

Distribuie acest articol: