Eforturi comune ale mediului educaţional şi de business pentru forţă de muncă calificată

DSC_0655_1În data de 29 octombrie 2018, în cadrul Parcului Industrial Edineţ a avut loc prima masă rotundă în cadrul proiectului “Edineț – Pol de creștere economică în regiunea de Nord a Republicii Moldova”, la care au participat rezidenţii parcului industrial, reprezentanţii școlilor profesionale, parteneri de proiect.

La masa rotundă au fost prezentate activitățile proiectului legate de elaborarea metodologiei pentru ajustarea curriculei conform necesităților rezidenților Parcului Industrial Edineţ. Reprezentanţii sistemului educaţional profesional și a Agenției Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă au vorbit despre experienţa lor în colaborare cu sectorul privat. Reprezentanţii mediului de afaceri au accentuat, că şcoala ar trebui să fie dotată și să pună la dispoziție laboratoare cu utilaje şi echipamente cît mai performante. Într-adevăr, sistemul educațional profesional se confruntă cu o serie de dificultăți, care trebuie înțelese și discutate pentru a fi depășite prin intervenții comune și bine focusate cât din partea sectorului educaţional, atât şi din partea operatorilor economici.

Există mai multe soluții care s-au conturat pentru îmbunătățirea colaborării mediului educațional și de business, ca exemplu, o practică aplicabilă şi utilă ar fi învăţămîntul  profesional dual, care oferă tinerilor oportunităţi de obţinere a meseriilor şi specialităţilor moderne şi bine plătite, căutate pe piaţa muncii, astfel obţinând şanse mari de angajare imediat după absolvire.

Pe final, au fost semnate acorduri de colaborare cu Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni şi Şcoala profesională Cupcini, Edineţ în domeniul îmbunătățirii procesului de pregătire a forței de muncă, ambele instituţii exprimîndu-şi acordul de a continua colaborarea cu rezidenții Parcului Industrial și după finalizarea proiectului prin menținerea comunicării privind calificările forței de muncă solicitate.

Proiectul “Edinet – Pol de creștere economica in regiunea de Nord a Republicii Moldova” este implementat cu suportul Uniunii Europene în cadrul inițiativei “Primarii pentru Creștere Economica” (M4EG) şi implementat de Primăria municipiului Edineţ în parteneriat cu Asociația Obștească “Centrul de Dezvoltare Comunitară Integrată” şi Camera de Comerț şi Industrie a Republicii Moldova.

Distribuie acest articol: