Îmbunătățirea abilităților profesionale a contabililor IMM-urilor din Edineț

Din 01 iulie 2019 s-au schimbat calculul și achitarea indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă, pentru instruire în acest domeniu  pe data de 19 iulie 2019 filiala Edineț a CCI RM a organizat seminarul ”Specificul calculării și achitării indemnizațiilor pentru capacitatea temporară de muncă conform modificărilor legislative din 01.07.2019”, la care au participat circa 15 contabili a companiilor din Edineț.

 La seminar au fost puse în discuție cele mai importante modificări ale legislației, au fost prezentate noile prevederi ale Legii privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, conform căreia, din 1 iulie 2019, indemnizațiile se vor stabili de către angajator pentru primele cinci zile calendaristice din mijloacele financiare proprii, dar nu mai mult de 15 zile calendaristice cumulative pe parcursul unui an, în temeiul certificatului medical, prezentat pe suport de hârtie în original sau copie.

În același timp, indemnizațiile se vor stabili de către casele teritoriale ale CNAS  începând cu a 6-a zi de incapacitate, în temeiul informației din certificatul medical, transmise prin intermediul conexiunilor intersistemice securizate, autentificate prin semnătura electronică a persoanei responsabile ale prestatorilor de asistență medicală. Baza de calcul al indemnizațiilor nu se va modifica și va constitui în continuare venitul mediu lunar asigurat realizat pe parcursul a 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate și achitate contribuții individuale de asigurări sociale.

Totodată, potrivit noilor prevederi, în cazul persoanelor asigurate, care îndeplinesc condițiile pentru stabilirea indemnizațiilor, dar pentru care va lipsi baza de calcul, cuantumul indemnizației va constitui 35% din salariul mediu lunar prognozat pentru anul în care s-a produs riscul asigurat (pentru anul 2019, salariul mediu prognozat constituie 6975 lei).

O altă modificare importantă se referă la cuantumul indemnizației. Astfel, pentru incapacitate temporară de muncă acesta, plătit din mijloacele angajatorului, se stabilește în proporție de 75% din salariul mediu al angajatului pentru toate categoriile de angajați. La momentul actual acestea sunt stabilite în mărime de 60% din baza de calcul în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani, în mărime de 70% în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani și 90% ­ în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani.

Totodată, se exclude restricția de acordare a indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă de până la 30 de zile în cursul unui an calendaristic pentru asigurații cu contract individual de muncă pe durată determinată ce nu depășește un an. De la 1 iulie 2019, asigurații vor avea dreptul la indemnizație pentru îngrijirea copilului bolnav și în timpul concediului de odihnă anual.

De menționat, în cadrul seminarului au mai fost discutate și alte subiecte importante ce țin de legislația muncii, cum ar fi responsabilitatea socială și impactul asupra sistemului de resurse umane, instrumente de motivare și loializare a angajaților.

Distribuie acest articol: