Mai multe inițiative și servicii pentru susținerea antreprenorilor din mun. Edineț identificate în cadrul Platformei de Cooperare și Suport în Afaceri creată cu suportul UE.

În data de 5 iulie 2019 la Hub-ul de Afaceri din cadrul Parcului Industrial Edineț  s-a desfășurat a 4-a ședință a Platformei de Cooperare și Suport în Afaceri (PCSA), creată în cadrul proiectului ”Edineț-Pol de creștere economică în regiunea de Nord a Republicii Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul inițiativei Primarii pentru Creștere Economică (M4EG), şi implementat de Primăria municipiului Edineţ în parteneriat cu Asociația Obștească “Centrul de Dezvoltare Comunitară Integrată” şi Camera de Comerț şi Industrie a Republicii Moldova. La acest eveniment, circa 20 reprezentanți ai mediului privat, asociativ și public (actuali și potențiali membri ai PCSA), s-au întâlnit pentru a identifica, în comun, noi inițiative și servicii pentru susținerea și încurajarea mediului de afaceri, ce pot fi prestate în cadrul platformei la nivel local și regional.

Printre serviciile și inițiativele propuse a fi dezvoltate în cadrul platformei se regăsesc: asistență în managementul de afaceri, instruire și coaching online și offline în cadrul Incubatorului și Hub-ul de Afaceri a Parcului Industrial Edineț, acces la servicii de finanțare, organizare evenimente pentru promovare și relaționare (precum forum de afacere, expoziții tematice), servicii de sprijin tehnic și acces la baze de date naționale și europene relevante domeniului de activitate.

Colaborarea inițiată prin elaborarea unui plan de acțiuni și servicii în cadrul PCSA va sprijini crearea și dezvoltarea IMM-urilor viabile și va genera oportunități de stimulare a dezvoltării economice în regiune. În acest sens, PCSA servește ca mijloc eficient în susținerea comunității de afaceri și contribuie la fortificarea  parteneriatului dintre sectorul public, privat și asociativ  în atingerea dezideratului de dezvoltare durabilă a comunității Edineț și regiunii în întregime.

Inițiativa a fost salutată și de Agenția de Dezvoltare Regională Nord în persoana dnei Maria Prisacari, care a accentuat ca schimbul de bune practici oferă performante instrumente în susţinerea mediului de afaceri şi inițierea noilor proiecte comune de consolidare a capacităților antreprenoriale.

Spre finalul evenimentului, acordul de colaborare în cadrul PCSA a fost semnat de către: filiala Edineț a CCI RM, Pro Business Nord, Incubatorul de Afaceri Sângerei, AO Centrul de Dezvoltare Comunitară Integrată, A.O. Centrul de Consultanță ”SMART HUB”, PI Edineț.

De menționat, durata de activitate a PCSA este nelimitată și sediul se consideră a fi în cadrul HUBului de Afaceri din cadrul Parcului Industrial Edineț care se află pe adresa: str.  Moroșanu 6, mun. Edineț și la care sunteți invitați, fie aveți o ideie de afacere sau doriți să vă dezvoltați personal!

Distribuie acest articol: