Masă rotundă “Învăţământ dual” la Edineţ

A II-a masă rotundă în cadrul proiectului “Edineț – Pol de creștere economică în regiunea de Nord a Republicii Moldova” în domeniul învăţămîntului dual a reunit circa 20 reprezentanţi ai instituţiilor profesionale şi operatorilor economici interesaţi de formare profesională.

Scopul acestui eveniment a fost de a identifica formula de colaborare între mediul privat și academic precum și validarea metodologiei de ajustare a curriculei colegiilor din Edineț și localitățile limitrofe la necesitățile rezidenților Parcului Industrial Edinet și ai altor agenți economici și producători agricoli din regiune.

“Învățământul dual  s-a extins pe tot teritoriul republicii şi, de fapt, este ”școala fără șomeri” reprezintînd o formă alternativă a învățământului profesional tehnic classic” – a menţionat dna Rodica Bivol, șef secție învățământ dual, Camera de Comerț și Industrie a RM. Dnul Vadim Roşca, director SRL Creativ Seven a vorbit despre experienţa lui de activitate cu Şcoala Profesională Cupcini. Operatorii economici au discutat pe marginea formulei de colaborare între mediul privat și sectorul academic pentru a crea condiții favorabile în asigurarea forței de muncă calificate și bine pregătite la necesitățile mediului de afaceri. Posibilităţile învăţămîntului dual au fost înalt apreciate de participanţi la masa rotundă, atît de reprezentanţii instituţiilor profesionale,  cât și de agenţii economici, deoarece oferă șanse egale tuturor tinerilor de a îmbrățișa o profesie care să le aducă beneficii și satisfacție pe termen lung, indiferent de proveniența socială, iar angajatorilor le oferă acces la forță de muncă bine calificată.

Ca rezultat al evenimentului, 4 intenții de colaborare au fost identificate și urmează a fi semnate contractele de colaborare între antreprenori și școlile profesionale din Edineț. Una din ele fiind între mediul educațional și primăria mun. Edineț.

Distribuie acest articol: