Raionul Briceni

Briceni-gerbRaionul Briceni este cel mai de nord raion al Republicii Moldova şi se mărginește cu Ucraina – la nord, România – la vest.

Repere istorice. Este cunoscută denumirea arhaică a Bricenilor, când localitatea era doar un mic sătuc – Adicăuţi. Cea mai veche atestare documentară descoperită până acum datează din 1562, dar cu denumirea de Briceni prima dată apare într-un uric semnat de Gaşpar Voievod, în 1616.

Din oraşul Briceni provin mai multe personalităţi marcante, care sau manifestat cu succes în diferite domenii ale ştiinţei, culturii, artei. Mai notorii sunt poeţii Paul Mihnea, Iosif Trahtenberg şi savantul Veaceslav Perju.

Suprafaţa totală a raionului Briceni este de 81,47 mii ha, inclusiv: terenuri arabile – 57,7 mii ha, păduri – 8,2 mii ha, terenuri ocupate cu apă – 2,1 mii ha, imașuri – 6,9 mii ha, altele – 13,5 mii ha.

Resursele naturale ale or. Briceni sunt fondul funciar care este reprezentat de ciornoziomuri cu un grad înalt de productivitate. În oraş este amenajat un parc cu 3 scuaruri. De asemenea, este o zonă de agrement cu 4 iazuri unite prin cascade. Cel mai mare lac din teritoriu are 33 ha.

Economia locală este formată din circa 100 agenţi economici, 10 dintre care sunt întreprinderi mai mari care, cu părere de rău, în prezent staţionează.

Una intre cele mai prospere întreprinderi din or. Briceni este Î.I. „Floare-Morari”, specializată în creşterea şi comercializarea florilor. Compania produce un vast sortiment de flori pe tot parcursul anului.

Populaţia raionului constituire 77 mii oameni, inclusiv: populaţie rurală – 63,5 mii oameni, urbană – 13,5 mii oameni. Componenţa populaţiei după naţionalitate: moldoveni – 70%, ucraineni – 25%, ruşi – 1,3%, alte naţionalităţi – 3,7%

Structura administrativ-teritorială. Raionul Briceni este compus din 39 localităţi, inclusiv: 2 orașe, 26 comune și 11 sate. Orașe: Briceni, Lipcani.

Infrastructura locală. În oraş funcţionează o întreprindere municipală care acordă servicii comunale de salubrizare, aprovizionare cu apă şi canalizare. În prezent circa 70% din populaţia oraşului este conectată la gaze, în oraş există 2 cazangerii, care ar putea acoperi în mod centralizat necesităţile oraşului în energie termică.

De asemenea oraşul dispune de un hotel cu 25 locuri de cazare, două pieţe, 5 filiale ale băncilor şi două filiale a companiilor de asigurare.