Raionul Edineţ

stema-edinet-final-126x200Repere istorice. Raionul Edineţ este situat în partea de nord a Republicii Moldova. Primele informații despre aşezările raionului datează din anii de domnie a lui Alexandru cel Bun, care dăruieşte vornicului său Ivan Cupcici 3 locuri pustii pentru a întemeia noi sate. În anul 1439, la 15 iulie, a fost pusă temelia aşezării Veadineţ. Conform recensământului din anii 1772-1774, în Edineţ erau doar 15 gospodării agricole mari. În anul 1793 este atestată prima biserică.

Suprafaţa totală a raionului Edineţ constituie 93,2 mii hectare. Dintre acestea, 62,3 mii ha sunt terenuri agricole: 59,1 mii ha teren arabil, 0,03 mii ha vii şi 2,8 mii ha livezi.

Fondul silvic în raionul Edineţ constituie 7954,89 ha, din care: 6208,84 ha proprietatea statului şi 1746,05 proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I. Fondul apelor constituie 2729,42 ha, inclusiv: 1920,69 ha proprietatea statului şi 808,73 ha proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I. Fondul de rezervă constituie 14804 ha.

Populaţia, conform recensământului din anul 2004, constituie 84072 persoane, inclusiv: în localităţile urbane – 25847 persoane, rurale – 58225 persoane. Populaţia economic activă constituie 56,0 mii persoane.

Structura administrativ-teritorială. În partea de nord, raionul Edineț se mărgineşte cu raionul Ocniţa, la est – cu raionul Donduşeni, la vest – raionul Briceni şi cu România, la sud – cu raionul Râșcani.

Raionul Edineţ include 49 localităţi organizate în 32 primării ale oraşelor şi satelor (comunelor). În raion sunt 2 oraşe: Edineţ şi Cupcini, 11 comune – Bleşteni, Brătuşeni, Burlăneşti, Cepeleuţi, Constantinovca, Cuconeştii Noi, Hincăuţi, Parcova, Rotunda, Ruseni, Zăbriceni.

Transportul şi comunicaţiile. Teritoriul raionului Edineţ (suprafaţa 932,91 km2) este străbătut de auto magistrala Odesa-Brest. În raion sunt deschise 53 rute regulate de călători: 9 – Chişinău; 15 – interraionale, 3 – internaţionale (Moscova; Sanct-Petersburg; Botoşani), 26 – rurale (cuprind toate localităţile din raion). Au fost îndeplinite lucrări de întreţinere a autodrumurilor publice locale finanţate din bugetul raional.