A III-a ședință a Comitetului de Coordonare al proiectului „Edineț – Pol de creștere economică în regiunea de Nord a Republicii Moldova”

La data de 05 iulie 2019, în Parcul Industrial Edineţ a avut loc a treia ședință a Comitetului de Coordonare al proiectului „Edineț – Pol de creștere economică în regiunea de Nord a Republicii Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană. În cadrul evenimentului echipa de implementare a vorbit despre rezultatele atinse în perioada ianuarie – iunie 2019, a fost evaluată calitatea proiectului pe măsură ce acesta se implementează, s-au discutat provocările și s-au planificat activitățile pentru următoarea perioada.
Cu o durată de 24 de luni (08 ianuarie 2018 – 07 ianuarie 2020) și un buget total de 643 545 de euro, proiectul are drept scop să îmbunătățească capacitățile locale și a infrastructurii de afaceri pentru stimularea creării de noi întreprinderi în mun. Edineț, cu impact asupra creșterii economice incluzive în regiunea de Nord a Moldovei.

Managerul de proiect, dna Alina Reșetnicov a prezentat desfășurat rezultatele obținute la fiecare activitate planificată în bugetul proiectului, pe perioada de raportare 07.01.2019-08.06.2019. Activitățile referitor la promovarea și vizibilitatea proiectului, indicii de performanță obținuți  au fost prezentate de către coordonatorul de comunicare şi business promovare, dna Inna Stanciu.

Cele mai importante activități implementate și produse atinse sunt: crearea a 3 servicii pentru suport în afacere în cadrul IA din PI Edineț;4 oficii arendate în cadrul IA; organizarea a doua evenimente de relaționare a platformei de cooperare și suport în afaceri; organizarea a 3 training-uri pentru tinerii din Edineț; 4 întâlniri organizare cu potențiali investitori ai halei industriale; semnarea unui contract de prestare servicii de cattering pentru rezidenții PI; finisarea zonei verzi. Vice-primarul mun Edineț, dna Rodelia Vasilcov, a menționat ca zona verde este un element important pentru antreprenorii ce doresc să devină rezidenți ai PI sau IA –  zona facilitează, relaționarea și comunicarea între angajații acestora; activități de vizibilitate și promovare a proiectului.

Proiectul a avut sinergii de succes cu proiectul “Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în regiunea de nord a Republicii Moldova” prin organizarea  unui program de instruire pentru tinerii din Edineț, pe baza modelului CANVAS, la fel 2 tineri ce au beneficiat de bursele oferite de proiectul “Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în regiunea de Nord a Republicii Moldova”, au fost angajați de către rezidentul IA Edineț; 3 beneficiari ai proiectului, care au elaborat un plan de afaceri, au fost promovați pentru a participa mai departe la concursul ideilor de afaceri inovatoare organizate de ASEM, la Chișinău (perioada 24-25 aprilie); administratorul PI Edineț, a participat in luna iunie, la un training organizat de ODIMM pentru consolidarea capacităților, Incubatoarelor de Afaceri, în elaborare proiecte și atragere resurse financiare adăugătoare pentru dezvoltarea incubatoarelor.

Pe final, membrii platformei au pus în discuție subiectele ce țin de sustenabilitatea rezultatelor proiectului.

DSC_0860 DSC_0871 DSC_0893

Distribuie acest articol: