Eforturi comune pentru sporirea cunoștințelor antreprenoriale la Edineț

La data de 19 noiembrie 2018 la Parcul Industrial Edineț a avut loc training-ul ”Oportunități de dezvoltare a afacerii”, organizat datorită sinergiei a proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare/ Česká rozvojová agentura – CzechAid, implementat în parteneriat cu ADR Nord și Pro Cooperare Regională și proiectului “Edineț – Pol de creștere economică în regiunea de Nord a Republicii Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul inițiativei ”Primarii pentru Creștere Economică”(M4EG), Republica Moldova, implementat de Primăria municipiului Edineţ în parteneriat cu Asociația Obștească ”Centrul de Dezvoltare Comunitară Integrată” și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

La training participă circa 20 antreprenori din Edineț. Scopul training-ului este sporirea cunoștințelor  antreprenoriale și ridicarea competitivității IMM-urilor din incubatoarele de afaceri și a altor companii din regiunea de nord a Moldovei prin activități de instruire în antreprenoriat.

Programul de instruire va dura două zile, în prima zi antreprenorii vor învăța cum să aplice la programul de granturi lansat de PIN, cum să elaboreze și să lanseze un proiect, vor cunoaște surse de finanțare și procedura de aplicare, bugetul proiectului, criteriile de evaluare a proiectelor.

A doua zi de training va oferi posibilitatea antreprenorilor să învețe etapele de întocmire a unui plan de afacere, structura lui, găsirea nișei de afacere, la fel, resursele necesare pentru derularea/dezvoltarea unei afaceri, strategii de marketing, managementul financiar, analiza veniturilor și a cheltuielilor, analiza și calcularea indicatorilor financiari.

De menționat, activitățile realizate datorită acestei sinergii vor aduce valoare adăugată proiectelor implementate, vor fi economisite mijloace şi vor fi diversificate cunoștințele și aptitudinile tinerilor, astfel având de câștigat mediul de afaceri şi întreaga comunitate a regiunii de nord a Republicii Moldova.

 

Distribuie acest articol: