Despre instituţie

Filiala Edineţ a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova este o subdiviziune structurală a CCI a RM, creată în anul 2000. Ea funcţionează în conformitate cu Legea cu privire la Camera de Comerţ şi Industrie nr.393-XIV din 13.05.1999, legislaţia în vigoare, Statutul CCI a RM.

Filiala Edineţ îşi desfăşoară activitatea în nordul republicii şi cuprinde 4 raioane: Edineţ, Briceni, Ocniţa și Donduşeni.

Similar Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, filiala este o organizaţie independentă, non-guvernamentală, ce are ca scop susţinerea mediului de afaceri.

Obiectivele principale ale filialei Edineț sunt:

1) Promovarea comerţului şi industriei pe plan intern şi extern şi susținerea agenţilor economici din teritoriu în relaţiile lor cu autorităţile administraţiei publice şi cu organizaţiile specializate din străinătate;

2) Acordarea asistenţei în dezvoltarea diferitelor genuri de activitate de întreprinzător, ținându-se cont de interesele tuturor agenţilor economici;

3) Contribuirea la stabilirea relaţiilor dintre subiecţii activităţii de întreprinzător şi la organizarea cooperării acestora cu organele de stat;

4) Organizarea învăţământului profesional şi sporirii calificării de întreprinzător a membrilor săi;

5) Asigurarea întreprinzătorilor cu informaţii şi acordarea consultanţei;

6) Contribuirea la dezvoltarea activităţii economice externe şi exportului de mărfuri, lucrări şi servicii;

7) Contribuirea la dezvoltarea activităţii ştiinţifice, inovaţionale şi tehnologice.