Raionul Donduşeni

Donduseni_District_CoAAșezare geografică. Raionul Donduşeni este situat în nord-vestul Republicii Moldova. Relieful raionului reprezintă o câmpie deluroasă, puternic dezmembrată, cu o înclinaţie generală de la nord-vest spre sud-est. Extins pe platoul Moldovei, teritoriul raionului este fragmentat de văi, vâlcele şi râpi.

Structura administrativ-teritorială. Raionul Donduşeni se clasifică pe locul 23 după mărime din cele 31 subiecte administrativ – teritoriale similare din Republica Moldova şi constituie 2 la sută din teritoriul ţării. Raionul Dondușeni are 30 localități dintre care: 1 oraș, 21 comune și 8 sate.

Suprafaţa totală a raionului constituie 645 km2. Raionul este preponderent agricol. Suprafaţa totală a resurselor funciare constituie 64,5 mii ha, inclusiv: teren arabil 33,32 mii ha, plantaţii multianuale 3,92 mii ha, păşuni 8,50 mii ha. Suprafaţa pădurilor şi a altor terenuri cu vegetaţie forestieră constituie 4,94 mii ha. Cernoziomurile acoperă circa 80% din teritoriul raionului.

Cultură, turism. Pe teritoriul raionului, în satul Țaul, se află cel mai mare parc dendrologic din Republicii Moldova, cu o bogată colecție de arbori și arbuști. Pe teritoriul parcului sunt câteva edificii ce datează cu începutul secolului XX. La marginea parcului din Țaul, în partea de est, este Colegiul Agricol din Țaul, cu o istorie care începe din 1963.

Personalități: academicienii Boris Melnic și Ion Dediu, pictorul Igor Vieru, scriitorii Ion Druță, Petru Zadnipru, Vladimir Rusu, cântărețul Teodor Negară, criticul literar Eliza Botezatu, actorii Vitalie Rusu, Ion-Gheorghe Șvitchi, Elena Strâmbeanu, medicii Aurel Dănilă, Vasile Hîrbu, Petru Belous etc.