Seminar ”Noul sistem electronic de achiziţii publice SIA RSAP MTENDER” la Edineţ

La data de 24 ianuarie 2019 circa 30 reprezentanţi ai sectorului public şi privat din regiunea de nord a Republicii Moldova au participat la seminarul ”Noul sistem electronic de achiziţii publice SIA RSAP MTENDER”, organizat la Edineţ de Banca Europeană pentru Reconstrucţii şi Dezvoltare în cooperare cu CCI RM.

Seminarul a avut drept scop informarea cu privire la serviciul digital MTender, cu care întreprinderile din sectorul privat, precum și cele de stat, clienți ai MTender, vor avea posibilitatea să folosească proceduri de licitare competitive și transparente, dar ușor de utilizat online, cu cele mai mici prețuri și alte criterii nelegate de preț. Datorită acestui serviciu digital MTender toate licitațiile publice sunt accesibile online și fiecare decizie de achiziție publică este publicată în mod transparent online în timp real. Cetățenii pot urmări deciziile privind achizițiile publice și modul în care sunt cheltuiți banii plătitorilor de impozite.

Obiectele puse în discuţie au ţinut de structura MTender și principalele ei caracteristici, noile reglementări legislative adoptate, cadrul instituțional, ciclul achizițiilor publice, procedurile și pragurile achizițiilor publice, documentația standard (bunuri, servicii, lucrări) și DUAE.

Participanţilor le-a fost lămurită detaliat procedura de pregătire, publicare şi depunere a ofertelor (DUAE), încheierea contractului de achiziții publice, semnarea și înregistrarea lui la Trezorerie, totodată procedura de contestare.

Participanţii şi-au expus opiniile după seminar, accentuând că noul serviciu de achiziții publice complet electronic va oferi un acces mai bun de participare la achiziţii, va aduce o planificare îmbunătățită a cheltuielilor, achiziții mai rapide și mai calitative.

De menţionat, sistemul MTender este un sistem electronic online de achiziții electronice cu multiple platforme, alcătuit dintr-un portal web și o Unitate Centrală de Date de date de tip deschis (Open Data) și o rețea cu mai multe platforme din sectorul privat acreditate pentru a sprijini licitațiile desfășurate electronic pentru clienții din sectorul public și sectorul privat.

Distribuie acest articol: